Samen met vriendjes en vriendinnetjes of juist met ouders/verzorgers creatief experimenteren, kliederen en even goed vies worden, hoe leuk is dat?! Voor sommigen heel normaal, maar voor andere kinderen een hele uitdaging!

Workshops

Bij het Kliederlab ervaren kinderen plezier door samen of alleen te verkennen en te ontdekken. Creativiteit is experimenteren, maar ook fouten maken en nadenken over mogelijke processen en hier de ruimte krijgen. Als we onze creativiteit ontwikkelen, worden we niet alleen beter in voor de hand liggende creatieve uitingen, zoals schilderen, koken, schrijven of tekenen, maar zijn we ook beter in staat om ideeën te ontwikkelen of problemen op te lossen alleen of met anderen. Bij het Kliederlab stimuleren wij alle ontwikkelingsgebieden waardoor de kinderen in de breedste vorm geprikkeld worden om te leren.

Het Kliederlab organiseert met veel enthousiasme en plezier workshops bij u op locatie, bijvoorbeeld op kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de naschoolse opvang of op school. Het Kliederlab kan op verschillende manieren ingezet worden. Hierbij kan gedacht worden aan een workshop tijdens de vakantie, feesten, maar ook bijv. om de ouderbetrokkenheid te stimuleren of voor werkdruk verlaging.

Werkdruk verlaging KDV/BSO

Hoe zorgt het Kliederlab voor werkdruk verlaging?

Eigenlijk heel simpel! Door de kinderen mee te nemen van de groep naar het Kliederlab. De kinderen zijn één uur bij ons in het Kliederlab, in overleg zou dit ook langer mogelijk zijn. De leidsters hebben dan de tijd voor hun eigen taken. Er zijn altijd twee kliederjuffen aanwezig die begeleiden, helpen, observeren en mee ontdekken. De kliederjuffen hebben ervaring om met kinderen te werken.

Ouderbetrokkenheid stimuleren

Hoe kan het Kliederlab helpen bij het stimuleren van ouderbetrokkenheid?

Het is belangrijk dat ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van de kinderen. Een goede samenwerking tussen KDV/BSO of school en ouders is goed voor wederzijds vertrouwen. Door ouders uit te nodigen voor een ouder en kind workshop bij u op locatie, wordt het makkelijker ouders te betrekken bij KDV/BSO/school.

Hoe ziet een workshop eruit?

We zijn ruim een uur voor de workshops aanwezig om alles klaar te zetten. Zodra alles klaar staat mogen de kinderen komen of wij kunnen de kinderen ophalen. Als we de kliederruimte betreden gaan de kinderen eerst zitten op de grond of aan tafel als die aanwezig is. We leggen kort uit wat de bedoeling is. Daarna krijgen ze een schort aan en kan het ontdekken beginnen. De kinderen mogen zelf ontdekken en experimenteren, wij kijken mee en nemen dan pas deel aan het rollenspel van de kinderen. Juist door er alleen maar stil bij te zitten wordt je door het kind veel sneller in zijn rollenspel meegenomen. Na het kliederen gaan de kinderen hun handen wassen en trekken hun schort uit. Als de kinderen klaar zijn mogen ze weer gaan zitten op de grond of aan tafel. Als alle kinderen klaar zijn gaan ze weer terug naar de klas/groep.

Materialen

Alle materialen die wij gebruiken bij het Kliederlab nemen wij zelf mee. Het enige wat wij nodig hebben zijn:

  • Nieuwsgierige kinderen en enthousiaste leidsters/leraren
  • Een kliederruimte die goed bereikbaar is (wij ruimen alles netjes op)
  • Natte ruimte/stromend water om te kliederen, handen te wassen en schoon te maken

Extra optie: Kliederbox

Aan het einde van de maand een goed gevulde kliederbox, daarin zitten materialen om zelf mee aan de slag te gaan. Zo kan er op andere dagen ook nog lekker gekliederd/gespeeld worden. De inhoud van een kliederbox kan per keer verschillen. In de box zitten verschillende materialen, bijv. houten schepjes en/of bakjes, houten poppetjes, pipetten, gekleurde rijst, maïzena, scheerschuim, azijn, enz. Ook zitten er uitgebreide spel ideeën bij om een kliedertafel samen te stellen.

Feest op bassischool de Regenboog
Feest op bassischool de Regenboog
Feest op basisschool de Regenboog
Kruiden ontdek tafel
Kruiden ontdek tafel
Kliederen op de BSO
Kliederen met peuters, KDV Childcare