Het Kliederlab is creatief plezier. Samen met vriendjes, vriendinnetjes of samen met een ouder. Creatief experimenteren, kliederen en even goed vies worden. Hoe leuk is dat?! Voor sommige kinderen heel normaal, maar voor andere kinderen een leuke uitdaging!

Waarom is kliederen belangrijk?

De eerste 7 jaren van het leven van een kind zijn essentieel voor de latere ontwikkeling. Kinderen moeten in die jaren via de zintuigen ervaringen hebben opgedaan om deze te kunnen omzetten in kennis. Het stimuleren en ontdekken van de zintuigen is voor jonge kinderen dus cruciaal voor de ontwikkeling. Tijdens het kliederen worden alle zintuigen geprikkeld. Dit noemen we sensopathisch spel. Senso betekent zintuigen en pathisch betekent beleven. Sensopathisch spel draait dus om het spelen en ervaren met je zintuigen. Het doel van sensopathisch spel is het prikkelen van de zintuigen en uitdagen tot ontdekken. 

Veel kinderen voelen zich enorm aangetrokken tot sensopathisch spel. Toch wordt het vaak te weinig aangeboden aan jonge kinderen. Volwassenen zien dit spel vaak als kliederen, een spel waar kinderen alleen maar vies van worden. Jammer, want sensopathisch spelen is niet alleen superleuk, maar ook heel ontspannend, nuttig en leerzaam.

Bij het Kliederlab ervaren kinderen plezier door samen of alleen te verkennen en te ontdekken. Kinderen kunnen met veel plezier spelen en er kan niets misgaan. Het is niets en het kan iets worden, maar dat hoeft niet. Er is geen vaststaand eindproduct. Het is niet belangrijk dat het kind iets “moois” maakt, maar dat het met plezier heeft gespeeld. Het proces vinden we belangrijker dan het resultaat. Als het dus niet lukt, mogen ze gewoon weer opnieuw beginnen. Dit kan het zelfvertrouwen van kinderen vergroten.

Ontwikkeling

Bij het Kliederlab stimuleren wij ontwikkelingsgebieden waardoor de kinderen in de breedste vorm geprikkeld worden om te leren. Een Kliederlab waar kinderen met veel plezier kunnen, ontdekken, proberen, kijken, voelen, proeven, ruiken, horen en/of imiteren. 

Enkele voordelen en ontwikkelingsgebieden die met sensopathisch spel gestimuleerd worden:

·      Ontwikkelt de oog- handcoördinatie

·      Stimuleert de fijne en grove motoriek

·      Ontwikkelt voorstellingsvermogen

·      Ontwikkelt het begrip van figuren en grootte

·      Legt de focus op het proces en eigen interpretatie

·      Kennis en begrip van de wereld om je heen

·      Maakt het mogelijk in een veilige omgeving te experimenteren

·      Ontdekken van oorzaak en gevolg

·      Geeft ruimte om zelf te ontdekken en ondervinden

·      Werkt ontprikkelend

·      Opdoen van nieuwe ervaringen

·      Sociale en emotionele ontwikkeling

·      Bouwt aan zelfvertrouwen

Creatieve ontwikkeling 

Creativiteit is experimenteren maar ook fouten maken, nadenken over mogelijke processen en hier de ruimte voor krijgen. Als we creativiteit ontwikkelen, worden we niet alleen beter in voor de hand liggende creatieve uitingen als musiceren, schilderen, koken of schrijven, maar zijn we ook beter in staat om ideeën te ontwikkelen of problemen op te lossen alleen of samen met anderen. 

Motorische ontwikkeling

Motoriek is het vermogen om te bewegen en wordt door de hersenen van het kind aangestuurd. Maar die hersenen hebben ook informatie nodig van buitenaf voordat ze iets kunnen doen. De zintuigen van het kind verzamelen deze informatie. Deze signalen gaan vanaf de verschillende zintuigen in het lichaam naar de hersenen toe. Al spelend ontdekt het kind hoe al die zintuigen samenwerken. Sensopathisch spel helpt hierbij. 

Taalontwikkeling

Doordat er weinig van kinderen wordt gevraagd, is er meer en sneller ruimte voor contact met andere kinderen. Het stimuleert de communicatie, taal en geletterdheid. Omdat kinderen samen gaan kliederen en spelen gebeurt er ook iets met het taalaanbod. 

Sensopathisch spel werkt ontspannend

Sensopathisch spel heeft geen gericht doel. Juist het doelloos bewegend bezig zijn zorgt voor een ontspannende uitwerking op kinderen. Doordat er weinig eisen gesteld worden, werkt het ontspannend. Dit kan het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Het is ook een rustgevende activiteit die kinderen helpt om emoties, gebeurtenissen te verwerken en/of gedachten te ordenen. Sensopathisch spel maakt je bovendien alert. Wanneer we iets aanraken hebben we daar profijt van. Kijken en luisteren daarentegen zorgt slechts voor een korte opleving van alertheid.

Onze rol als begeleider bij sensopathisch spel

Het is belangrijk eerst te kijken naar het spel en dan pas deelnemen. Juist door er alleen maar stil bij te zitten word je door het kind veel sneller meegenomen in zijn rollenspel. 

Materialen bij sensopathisch spel

Sensopathisch spel is spelen met materialen zonder vaste vorm. Al spelende doen kinderen middels ongevormde materialen, zelf allerlei ontdekkingen, ervaringen en kennis op. Deze ervaringen zorgen ervoor dat kinderen steeds moeilijkere spelvormen aankunnen. We gebruiken ook open einde materiaal tijdens het spelen. Open einde materiaal gebruik je niet op één vaste manier. Kinderen kiezen zelf hoe ze spelen met het materiaal en verzinnen hun eigen spel en regels. Ze zoeken mogelijkheden en combineren alle materialen. Spelen met open einde materiaal is dus spelen met mogelijkheden.

Veel open einde materiaal is duurzaam, want je gebruikt iets opnieuw. Hieronder een kleine greep uit materialen die we gebruiken, de materialen zijn eindeloos.

Zand/aarde/waterWc-rolletjesHooiBaking Soda
VerfPlastic flessenOrbeez (waterballetjes)Jelly
ScheerschuimPapiersnippersRietjesIJsblokjes
KleiPastaRijstConfetti
MaïzenaEierdozenSchelpenKleurstof
YoghurtMoonsandPomponsKikkererwten
BloemGlittersStenen/keienWatten
AzijnLichtVerenLege verpakkingen

 

Herfst tafel
Spelen met oobleck
Kruiden ontdek tafel
Experimenteren